Wysoka jakość
dla wysokich
wymagań

Szanowni Państwo,

nazywam się Krzysztof Dziwulski. Jestem niemieckim adwokatem oraz tłumaczem konferencyjnym.

Adwokat

Jako adwokat jestem przywiązany do jednej z najważniejszych wartości w naszym społeczeństwie: sprawiedliwości.
Nie zawsze jest ona łatwą do osiągnięcia wartością. Umiejętności i wiedzę zdobytą na studiach prawniczych w Niemczech
i w Polsce, na licznych szkoleniach oraz podczas kilkuletniego doświadczenia zawodowego wykorzystuję do pomocy
w realizacji tego celu.

Tłumacz Konferencyjny

W charakterze tłumacza konferencyjnego oraz przysięgłego służę dogłębną wiedzą specjalistyczną. Jako prawnik posiadający wykształcenie wyższe uzyskane
w Niemczech i dodatkowo w Polsce jestem również specjalistą w zakresie tłumaczeń fachowych z dziedziny prawa i ekonomii.

Ustne i pisemne tłumaczenia przysięgłe

W Niemczech zawody tłumacza ustnego i pisemnego są zawodami odrębnymi. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji jestem uprawniony do tłumaczeń zarówno ustnych pod przysięgą, jak
i tłumaczeń pisemnych przysięgłych dla sądów, notariuszy i urzędów.

Polski i niemiecki język ojczysty

Moją szczególną umiejętnością jest władanie językiem polskim i niemieckim na poziomie języka ojczystego, czyli
bez akcentu. Umożliwia to swobodne porozumiewanie się bez poczucia bariery językowej i tym samym ułatwia budowanie zaufania.

Zaufali Nam

Wymienieni poniżej klienci, do których należą czołowe niemieckie koncerny, obdarzyli nas swoim zaufaniem
w zakresie naszej jakości. Wierzymy
w to, że w trakcie współpracy spełnimy również Państwa oczekiwania.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji lub umówienia się na konsultację. Nasze biuro znajduje się w samym centrum Berlina. Dla maksymalnego komfortu umożliwiamy porady przy wykorzystaniu wideokonferencji i telefonu.

Krzysztof Dziwulski

Zaufali nam

Adwokat

Oferta

Adwokat jest niezależnym organem
i obowiązuje go zachowanie tajemnicy zawodowej. Współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich. Kształtując
i stosując prawo spełnia on ważną rolę dla społeczeństwa.

Odpowiedzialność

 • Niezależne doradztwo i reprezentacja w sprawach prawnych
 • Ochrona przed utratą praw
 • Pomoc przy sporządzaniu umów, działania mające na celu unikanie konfliktów oraz pośrednictwo w sporach
 • Ochrona przed błędnymi decyzjami sądów i urzędów
 • Zabezpieczenie przed ograniczeniami sprzecznymi z konstytucją i nadużyciami władzy państwowej

Szczególne kwalifikacje

 • Asesor prawa (Ass. iur.), Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie
 • Master and Bachelor of German and Polish Law (LL.B., LL.M.), renomowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. O.
 • Magister prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo adwokatury i praktyka adwokacka, Uniwersytet w Hagen we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Adwokackim (2-letnie studia podyplomowe w trybie zaocznym)

Dziedziny Prawa

 • Prawo karne (kurs specjalistyczny)
 • Prawo rodzinne (kurs specjalistyczny)
 • Prawo pracy
 • Prawo ruchu drogowego
 • Prawo najmu
 • Prawo administracyjne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo polskie

Posiadamy zaświadczenie o stałym dokształcaniu się Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokackiego. Wykazujemy zatem dokształcanie zawodowe w wymiarze min. 15 h rocznie.

E-Porady

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii i środków komunikacji
 • Porady za pomocą wideokonferencji oraz przez telefon dla maksymalnego komfortu
 • Nasi pracownicy są wyposażeni w najnowsze technologie, takie jak Apple Pro Series i nowoczesne oprogramowanie kancelaryjne
 • Możliwość płatności kartą debetową, kredytową i za pomocą serwisu PayPal

Honorarium

 • Honorarium obliczane jest na podstawie stopnia trudności i objętości sprawy. Dodatkowym kryterium jest wartość sporu i sytuacja majątkowa (§§ 3a, 14, 34 ustawy o wynagrodzeniu adwokackim RVG)
 • Honorarium ryczałtowe w sprawach karnych i wykroczeń
 • Dalsze informacje na temat planowanego nakładu godzin pracy oraz honorarium przedstawimy podczas porady prawnej po analizie sprawy
  OPCJA S OPCJA M OPCJA L
Porada prawna 100 € 190 € 250 €
  119 € wraz z 19% VAT 226,10 € wraz z 19 % VAT 297,50 € wraz z 19 % VAT
  do 30 Min. do 1 godz., wraz z pracą
badawczą
dla przedsiębiorstw
Stawka godzinowa 150 € / godz. 190 € / godz. 250 € / godz.
minimum wynagrodzenie ustawowe 178,50 € wraz z 19 % VAT 226,10 € wraz z 19 % VAT 297,50 € wraz z 19 % VAT
  niska wartość sporu lub trudna
sytuacja majątkowa
przeciętna stawka wg badania instytutu IFB na
zlecenie izby adwokackiej
dla przedsiębiorstw


Nakład czasu 5–10 godz. 10–20 godz. 20+ godz.
  niższy stopień trudności i objętość sprawy przeciętny stopień trudności i objętość sprawy wyższy stopień trudności i objętość sprawy

Tłumacz Konferencyjny

Oferta

Jestem tłumaczem konferencyjnym i przysięgłym języka niemieckiego.

Tłumacz konferencyjny senior

Jednym z głównych zakresów mojej działalności jest praca w charakterze tłumacza konferencyjnego (tłumaczenie symultaniczne w kabinie). Jestem członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych VKD ze statusem seniora. Ponadto jestem również członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych AIIC. Należy do niego tylko ośmiu tłumaczy j. polskiego
w Niemczech.

Gwarancja jakości

Członkostwa te są gwarancją wysokiej jakości, ponieważ wiążą się one ze ścisłymi kryteriami przyjęć. Poza udokumentowaniem praktycznego doświadczenia w postaci 200 dni
konferencyjnych należy przedstawić również poręczenia jakości od dotychczasowych członków.

Tłumaczenia specjalistyczne

Jako prawnik asesor posiadający wykształcenie wyższe uzyskane zarówno w Niemczech jak i w Polsce, jestem specjalistą w zakresie tłumaczeń
z dziedziny prawa i ekonomii. Oferuję więc tłumaczenie z fachowym zrozumieniem tekstu i znajomością obu systemów prawnych.

Polski I Niemiecki Jako Język Ojczysty

Moją szczególną umiejętnością jest władanie językiem polskim i niemieckim na poziomie języka ojczystego, czyli
bez akcentu. Umożliwia to swobodne porozumiewanie się bez poczucia bariery językowej i tym samym ułatwia budowanie zaufania.

Organizacja Zespołów I Techniki

Dzięki rozbudowanej i profesjonalnej sieci kontaktów jesteśmy również w stanie doradzić w zakresie organizacji zespołów oraz zaplecza technicznego.

Remote Interpreting

 • Korzystamy z nowoczesnych technologii i środków komunikacji
 • Tłumaczenia za pomocą wideokonferencji oraz przez telefon dla maksymalnego komfortu i oszczędności czasu dojazdu
 • Uczestnicy konferencji korzystają ze swojego telefonu komórkowego i słuchawek, a język wybierają za pomocą aplikacji
 • W zależności od potrzeb tłumaczę na miejscu, w nowoczesnych centrach komunikacyjnych (tzw. hub) lub zdalnie z biura

mgr Przemyslaw Burakowski, M.A.
Pracownik Naukowy • Manager Kancelarii

Pierwszorzędna jakość wymaga współpracowników najwyższej klasy. Nasz pracownik naukowy i manager kancelarii mgr Przemysław Burakowski, M.A. zabezpiecza Państwa interesy, mając na uwadze również aspekty pozaprawne.

Współpracownik z podwójnym wyższym wykształceniem

Mgr Burakowski jest wysoko wykwalifikowanym absolwentem szkół wyższych, który uzyskał tytuł mastera na renomowanym Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. O. z oceną końcową „bardzo dobry”.

W ramach tych studiów masterskich na kierunku European Studies został wykształcony interdyscyplinarne
w zakresie prawa, ekonomii i polityki. Rozszerzał tam również wiedzę z zakresu zarządzania firmami poprzez dodatkowe studia International Business Administration.

Oprócz studiów w Niemczech odbył też studia magisterskie w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, również z oceną końcową „bardzo dobry”.

Ponadto na bieżąco zapewnia u nas szeroką wiedzę ogólną poprzez ciągłe dokształcanie się. Uczęszczał również do szkoły średniej (High School) w Teksasie, USA.

Zasada czterech oczu i wewnętrzne konsultacje

W wyniku obszernego wykształcenia i życia w trzech krajach posiada doskonałe wyczucie co do sedna konfliktów, i już na wczesnym etapie rozpoznaje potrzeby działania. Jest to idealne uzupełnienie naszej wiedzy fachowej. Mgr Burakowski z lotu ptaka ocenia powiązania strategiczne i finansowe, które wykraczają również poza prawo.

Interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna z zakresu prawa, ekonomii i polityki

Mgr Burakowski jest wewnętrznym konsultantem dla powierzonych nam trudnych zadań.

Ponadto jako manager kancelarii pełni rolę kompetentnej osoby pierwszego kontaktu i zabezpiecza zaplecze organizacyjne.

Działalność Artystyczna

WYKSZTAŁCENIE WOKALNE I DOŚWIADCZENIE NA SCENIE
Reprezentowałem Niemcy na Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych jako wokalista.